Coordinació del Màster

Dra. Ester Miquel Bertran

Coordinació i professora

Doctora en Psicologia de l’Educació (UAB). Postgraduada en Especialització en Assessorament Psicopedagògic i en Especialista en el Tractament Psicopedagògic de la Diversitat Escolar (UAB). 

 

Desenvolupa les seves tasques docents i de recerca al Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Experta en la matèria de Diferències i Inclusió. https://www.researchgate.net/profile/Ester_Miquel/publications

 

Membre del CERSIN -Centre d’Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva https://cersin.uab.cat/ca/ -. Membre de GRAI -Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals https://grupsderecerca.uab.cat/grai/ -. Formadora i assessora psicopedagògica de centres d’infantil, primària i secundària a l’estat espanyol, en aprenentatge entre iguals i educació inclusiva.

 

Les línies de recerca se centren en la formació del professorat en Xarxa d’Aprenentatge entre Iguals; suport a la inclusió educativa; aprenentatge entre iguals (aprenentatge cooperatiu i col·laboració docent); Docència compartida com a instrument d’atenció a l’alumnat i de formació del professorat.

Dr. Antonio Pérez Romero.

Coordinació i professor

Doctor en Pedagogia (Programa Qualitat i Processos d'Innovació Educativa). Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Formació de formadors (UAB). Postgrau en Funció directiva dels responsables de centres educatius d'atenció la infància, Universitat Ramon Llull. Fundació Pere Tarrés. Màster en Iniciació a la Investigació en Qualitat i Processos d'Innovació Educativa (UAB). Tècnic del Servei d'atenció a les persones amb discapacitat. Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Desenvolupa les seves tasques docents i de recerca al Departament de Pedagogia Aplicada de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB, en el marc de processos d'inclusió-exclusió, formació de formadors, del professorat i d'educadors/res socials, intervenció socioeducativa amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, identificació de necessitats per a l'aprenentatge i la participació i suport a la inclusió educativa, Intervenció socioeducativa basada en competències.

Participa en projectes de recerca estatals, europeus i internacionals relacionats amb els processos d'inclusió-exclusió, la formació de professorat, les mesures de suport per a la inclusió i les necessitats educatives de suport, i la millora de l'atenció a la infància i l'adolescència tutelada.

Dr. Josep Maria Sanahuja Gavaldà

Coordinació i professor

Doctor en Ciències de l’Educació i Llicenciat en Pedagogia (UAB) i Psicologia (UV). 

 

Desenvolupa les seves tasques docents i de recerca al Departament de Pedagogia Aplicada de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Expert en processos d’inclusió i trastorns de l’espectre autista. 

https://www.researchgate.net/profile/Josep_Sanahuja

 

Director del CERSIN -Centre d’Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva https://cersin.uab.cat/ca/. Formador i assessor psicopedagògic de centres d’infantil, primària i secundària, en educació inclusiva.

 

Participa en projectes de recerca estatals, europeus i internacionals relacionats amb els processos d'inclusió-exclusió, la formació de professorat, les mesures de suport per a la inclusió i les necessitats educatives de suport.