Calendari i dates clau

del Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social

Període d’inscripció i matrícula

Dates d'inscripció del 06/07/2022 al 25/01/2023
Dates de matrícula del 07/07/2022 al 31/01/2023

Comencen i finalitzen els mòduls/cursos d'especialització.

Els mòduls/cursos d'especialització 1, 2, 3, 4 i 5 es comencen al febrer de 2023 i acaben al juliol de 2023.

Comencen i finalitzen els mòduls/cursos d'especialització.

Els mòduls/cursos d'especialització 6 i 7 es comencen al juliol de 2023 i acaben al gener de 2024.

Comença i finalitza el practicum

Les pràctiques supervisades s'inicien al setembre de 2023 i acaben al gener de 2024

Comença i finalitza el TFM

El Treball de Final de Màster comença al setembre de 2023 i acaba al juny de 2024

Les sessions presencials

Les sessions presencials es realitzaran durant la primera quinzena de juliol. Aquestes sessions podràn ser presencials o en streaming.